Tävlingsregler

Regler i tävling knuten till Kanal Rewind:

1. Personer bundna till Kanal Rewind, samt deras familjemedlemmar kan inte vinna/delta i tävlingar.
2. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
3. Den tävlandes namn, bild och röst kommer, med stor sannolikhet att användas i radiosändningarna, eller på webben (hemsidan/sociala medier). Genom att delta i tävlingen godkänner man medverkan i radio, hemsida och sociala medier. 
4. Enbart ett pris per familj/hushåll och tävling.
5. Endast ett tävlingspris per månad och person. 
6. Kanal Rewind ansvarar inte för extra kostnader runt vinsten.
7. När vinsten är bio eller konsertbiljetter eller annat står vinnaren för eventuella rese-/logikostnader.
8. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot något annat.
9. Kanal Rewind förbehåller sig rätten att helt kunna ändra tävlingen, regler och innehåll under tävlingsperioden.
10. När tävlingspriser är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna. Om vinnaren är under 18 år förbehåller sig Kanal Rewind att dra tillbaka vinsten utan någon annan ersättning.
11. Kanal Rewind står inte för reseförsäkring vid vinst av resor. Vinnaren får själv ordna försäkring för aktuell resa.
12. Kanal Rewind är inte ansvariga för tekniska fel eller andra fel som kan ske runt din vinst. 
13. Vinnaren godkänner att vare sig Kanal Rewind, våra medarbetare eller samarbetspartners har något ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med någon tävling. Detta innebär bland annat att vi inte har något ansvar gentemot vinnaren, till exempel om ett pris skulle gå sönder, ett evenemang blir inställt eller försenat, eller om ett pris i övrigt inte uppfyller förväntningarna.
14. Om tävlingen arrangeras tillsammans med en samarbetspartner kommer vinnarens och eventuell gästs personuppgifter överföras till denna part med enda syfte att samarbetspartnern ska kunna skicka ut priset till vinnaren. Vi kommer i förhand informera att tävlingen arrangeras i samarbete med en extern part. Vid överföring av personuppgifter kommer vi att ålägga vår samarbetspartner att behandla personuppgifterna med respekt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
15. Alla deltagares personuppgifter behandlas enligt vår policy för behandling av personuppgifter.

Kanal Rewind
Regler fastslagna 2010-12-01.
Regler uppdaterade 2021-09-07.